Ucapan Bila Mendengar Kematian Seorang Kafir Orang Kafir

Tanya:
ِBila seorang lelaki atau wanita kafir yang mati, apakah dibolehkan kita mengucapkan ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un’ (Sesungguhnya kita adalah milik Allah l & sesungguhnya hanya kepada-Nya kita dikembalikan )?
Jawab:
Fadhilatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz t menjawab:
“Bila seorang kafir meninggal dunia tak mengapa kita mengucapkan kalimat istirja’ tersebut, walaupun dia bukan dari kalangan karib kerabat anda. Karena memang semua manusia hanya kembali kepada Allah k & semua manusia adalah milik Allah k. Akan tetapi kita tak boleh mendoakan kebaikan untuknya bila ia mati dlm keadaan kafir.
Bila orang kafir yang meninggal itu dari kalangan kerabat anda, tidaklah menjadi masalah orang mendoakan anda dgn mengatakan: “Semoga Allah memberikan pahala yang besar untukmu dgn kematiannya & memberikan hiburan/pelipur lara untukmu sebagai pengganti kematiannya.”
Memang hidupnya si kafir terkadang tak memberi maslahat bagi anda. Namun adakalanya pula bermaslahat bagi anda di mana ia berbuat baik & memberi manfaat kepada anda. Dengan demikian, tak menjadi masalah anda didoakan seperti itu. Akan tetapi terhadap si kafir sendiri tak boleh didoakan kebaikan, tak boleh dimintakan ampun, & tak boleh bersedekah atas namanya, bila ia mati dlm keadaan kafir.” (Fatawa Nurun ‘ala Darb, hal. 374-375)

Sumber: www.asysyariah.com Majalah AsySyariah Edisi 031

doa ketika mendengar kerabat meninggal bolehkan mengucapkan innalillahi kepada non muslim doa ketika mendengar kematian orang kafir menentang islam hukum mengucapkan innalillahi kepada org non muslim ucapan nabi kepada orang kafir mati ucapan innalillahi kepada non muslim ucapan innalillahi kepada non muslim hukum mengucapkan innalillah bagi orang non muslim ucapan saat mendengar ada orang meninggal doa mendengar kafir mati ucapan ketika mendengar kematian seorang kafir doa saat mendengar orang kafir mati ucapan innalillahi untuk non muslim ucapan mininggal dunia non muslim ucapan doa meninggal